தமிழ் அயல்நாடு யின் அர்த்தம்

அயல்நாடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெளிநாடு.