தமிழ் ஆதனம் யின் அர்த்தம்

ஆதனம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சொத்து.

  ‘அவர் தனது ஆதனங்களையெல்லாம் விற்றுவிட்டார்’

தமிழ் ஆதீனம் யின் அர்த்தம்

ஆதீனம்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  சைவத்தைப் பரப்புவதற்குச் சைவத் துறவிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் அமைப்பு.

 • 2

  மேற்குறிப்பிட்ட அமைப்பின் தலைவர்.

  ‘ஆதீனம் கூறியதை உங்களிடம் சொல்லிவிட்டேன்’