தமிழ் இரட்டைக் குழந்தைகள் யின் அர்த்தம்

இரட்டைக் குழந்தைகள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த இரு குழந்தைகள்.