தமிழ் ஈமச் சடங்கு யின் அர்த்தம்

ஈமச் சடங்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறுதிச் சடங்கு.