தமிழ் ஓரகத்தி யின் அர்த்தம்

ஓரகத்தி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கணவனுடைய சகோதரனின் மனைவி.