தமிழ் காறையெலும்பு யின் அர்த்தம்

காறையெலும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கழுத்தின் கீழ் இரு பக்கமும் தோள் மூட்டுவரை அமைந்துள்ள எலும்பு.