தமிழ் தாய்வழிச் சமுதாயம் யின் அர்த்தம்

தாய்வழிச் சமுதாயம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குடும்பத் தலைமையும் சொத்துடைமையும் பெண் வாரிசுகளின் வசம் இருக்கும் சமுதாய அமைப்பு.

    ‘நாகரிகம் தோன்றிய காலத்தில் தாய்வழிச் சமுதாயமே நிலவியது’