தமிழ் மட்பாண்டம் யின் அர்த்தம்

மட்பாண்டம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மண்ணால் செய்த பாத்திரம்.