தமிழ் மண்டையோடு யின் அர்த்தம்

மண்டையோடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தலையின் எலும்புப் பகுதி.