தமிழ் விண்மீன் யின் அர்த்தம்

விண்மீன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நட்சத்திரம்.