தமிழ் அக்கினிப் பாறை யின் அர்த்தம்

அக்கினிப் பாறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எரிமலைக் குழம்பு இறுகி உண்டான பாறை.