தமிழ் அக்கினி மூலை யின் அர்த்தம்

அக்கினி மூலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு இடத்தின்) தென் கிழக்கு மூலை.