தமிழ் அக்குள் யின் அர்த்தம்

அக்குள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தோள்மூட்டின் கீழ் உள்ள குழிவு; கக்கம்.