தமிழ் அகண்ட யின் அர்த்தம்

அகண்ட

பெயரடை

  • 1

    விசாலமான.

    ‘அகண்ட ஆகாயம்’
    ‘அகண்ட காவேரி’