தமிழ் அகநோயாளி யின் அர்த்தம்

அகநோயாளி

பெயர்ச்சொல்