தமிழ் அகராதி பிடித்தவன் யின் அர்த்தம்

அகராதி பிடித்தவன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பிறரை மதிக்காமல் எதிர்த்துப் பேசுபவன்; திமிர் பிடித்தவன்.