தமிழ் அகழ்வாராய்ச்சி யின் அர்த்தம்

அகழ்வாராய்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பண்டை நாகரிகச் சின்னங்களைத் தோண்டியெடுத்து வெளிப்படுத்தும் ஆராய்ச்சி.