தமிழ் அகவு யின் அர்த்தம்

அகவு

வினைச்சொல்அகவ, அகவி

  • 1

    (மயில்) கரகரப்பான குரலில் ஒலி எழுப்புதல்.