தமிழ் அகிலம் யின் அர்த்தம்

அகிலம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உலகம்.

    ‘அகிலம் அறிந்த செய்தி’
    ‘அகிலம் எங்கும் புகழ் பரவிற்று’