தமிழ் அங்ககீனம் யின் அர்த்தம்

அங்ககீனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உறுப்புக் குறை; உடல் ஊனம்.