தமிழ் அங்கப்பிரதட்டை யின் அர்த்தம்

அங்கப்பிரதட்டை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அங்கப்பிரதட்சிணம்.

    ‘முருகன் கோயிலில் அப்பா அங்கப்பிரதட்டை செய்தார்’