தமிழ் அங்காடி யின் அர்த்தம்

அங்காடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பல பொருள்களை விற்பனை செய்யும் பெரிய கடை அல்லது பல கடைகளின் தொகுதி.

    ‘கூட்டுறவு விற்பனை அங்காடி’