தமிழ் அச்சாகு யின் அர்த்தம்

அச்சாகு

வினைச்சொல்-ஆக, -ஆகி

  • 1

    அச்சிடப்படுதல்.

    ‘அழைப்பிதழ்கள் அச்சாகி வந்துவிட்டன’