தமிழ் அச்சுக்கால் யின் அர்த்தம்

அச்சுக்கால்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஆரக்கால்.