தமிழ் அச்சு நாடுகள் யின் அர்த்தம்

அச்சு நாடுகள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரண்டாம் உலகப்போரில் கூட்டாக இயங்கிய ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள்.