தமிழ் அசடுதட்டு யின் அர்த்தம்

அசடுதட்டு

வினைச்சொல்

  • 1

    அசடுவழிதல்.