தமிழ் அசடுதட்டு யின் அர்த்தம்

அசடுதட்டு

வினைச்சொல்அசடுதட்ட, அசடுதட்டி

  • 1

    அசடுவழிதல்.