தமிழ் அசலூர் யின் அர்த்தம்

அசலூர்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு