தமிழ் அசுமாத்தம் யின் அர்த்தம்

அசுமாத்தம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சந்தடி.

    ‘வீட்டில் ஆள் இருப்பதற்கான அசுமாத்தமே இல்லை’