தமிழ் அசையும் சொத்து யின் அர்த்தம்

அசையும் சொத்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லக்கூடிய) பணம், நகை, இயந்திரம் போன்ற சொத்து.