தமிழ் அசௌக்கியம் யின் அர்த்தம்

அசௌக்கியம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (உடல்) நலமின்மை; சுகவீனம்.

    ‘என்ன அசௌக்கியம் உனக்கு?’