தமிழ் அஞ்சனம் யின் அர்த்தம்

அஞ்சனம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கண்ணில் தீட்டிக்கொள்ளும் மை.