தமிழ் அஞ்சல் உறை யின் அர்த்தம்

அஞ்சல் உறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கடிதம் அனுப்புவதற்கான காகித உறை.

    ‘அஞ்சல் உறையைப் பிரித்துக் கடிதத்தை எடுத்தான்’