தமிழ் அஞ்ஞானி யின் அர்த்தம்

அஞ்ஞானி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உண்மை (ஆன்மீக) நெறி அறியாதவன்.