தமிழ் அட்சக்கோடு யின் அர்த்தம்

அட்சக்கோடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலநடுக்கோட்டுக்கு வடக்கில் அல்லது தெற்கில் தூரத்தைக் கணக்கிட அமைத்துக்கொண்ட கற்பனைக் கோடு.

    ‘ஆஸ்திரேலியா கண்டம் 10ᵒ தெற்கு அட்சக்கோட்டிலிருந்து 44ᵒ தெற்கு அட்சக்கோடு வரை உள்ளது’