தமிழ் அட்சரேகை யின் அர்த்தம்

அட்சரேகை

பெயர்ச்சொல்