தமிழ் அட்சர காலம் யின் அர்த்தம்

அட்சர காலம்

பெயர்ச்சொல்

இசைத்துறை
  • 1

    இசைத்துறை
    தாளத்திற்கான கால அளவின் ஒரு பிரிவு.