தமிழ் அடவு யின் அர்த்தம்

அடவு

பெயர்ச்சொல்

நாட்டியம்
  • 1

    நாட்டியம்
    பாட்டு இல்லாமல் சொற்கட்டை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்ட அங்க அசைவு.