அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி1

வினைச்சொல்அடிக்க, அடித்து

 • 1

  (அறைதல் அல்லது அறைபடுதல் என்னும் முறையில் உள்ள வழக்கு)

  1. 1.1 கையால் அல்லது கம்பு முதலியவற்றால் அறைதல்; ஒன்றை மற்றொன்றின் மீது பலத்துடன் அறைதல்

  2. 1.2 (அறைந்து) தாக்குதல் அல்லது கொல்லுதல்

  3. 1.3 (இலக்கில்) படும்படி எறிதல்

  4. 1.4 (ஆணி முதலியவற்றை) உட்செலுத்துவதற்கு அறைதல்

   ‘மாட்டுக் குளம்பில் ஆணி அடித்து லாடம் கட்டினார்கள்’
   ‘வீட்டில் கொசுக்கள் நுழையாமல் இருப்பதற்காக ஜன்னல்களில் வலை அடித்திருந்தோம்’

  5. 1.5 தட்டி ஒலி எழுப்புதல்

  6. 1.6 (மணி, கடிகாரம்) ஒலித்தல்

  7. 1.7 (சிறகை) ஓசையுடன் அசைத்தல்

   ‘பறவை சிறகை அடித்துப் பறந்தது’

  8. 1.8 பதியும்படி அழுத்துதல்

  9. 1.9 (கிரிக்கெட், டென்னிஸ் போன்ற விளையாட்டுகளில்) பந்தை மட்டையால் தட்டுதல்/(தட்டுவதன் மூலம் புள்ளிகள் அல்லது ஓட்டங்கள்) பெறுதல்

 • 2

  (ஒன்றின் இயக்கம் அல்லது விளைவு குறித்த வழக்கு)

  1. 2.1 (வெயில், குளிர் முதலியன பலமாக) உறைத்தல்

   ‘முகத்தில் சுரீரென்று வெயில் அடித்தது’

  2. 2.2 (காற்று, மணம் பலமாக) வீசுதல்

   ‘மணிக்கு எண்பது மைல் வேகத்தில் புயல் அடித்தது’
   ‘சாக்கடை நாற்றம் பயங்கரமாக அடித்தது’

  3. 2.3 (அலை) மோதுதல்

  4. 2.4 (மழை வலுவாக) பெய்தல்

   ‘கோடை மழை திடீரென்று பிடித்து அடித்து ஓய்ந்தது’
   ‘சாரல் அடிக்கிறது’

  5. 2.5 (இதயம்) துடித்தல்

  6. 2.6 ஓசையுடன் அசைதல்

   ‘காற்றில் கொடி படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது’

 • 3

  (ஒன்றைச் செய்வதில் அழுத்துவது, அமுக்குவது போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய வழக்கு)

  1. 3.1 (ஒன்றை இயக்குவதன்மூலம்) உட்செலுத்துதல் அல்லது வெளியேற்றுதல்

  2. 3.2 (ஒன்றை) கலக்குதல்

  3. 3.3 அச்சிடுதல்

  4. 3.4 (கூடாரம்) ஏற்படுத்துதல்

  5. 3.5 (பை முதலியன) தைத்தல்

  6. 3.6 (சுண்ணாம்பு, வண்ணக் கலவை) பூசுதல்

   ‘சுவருக்குச் சுண்ணாம்பு அடிக்கிறான்’
   ‘மாட்டுக் கொம்புக்கு வர்ணம் அடிக்க வேண்டும்’

  7. 3.7 (விளக்கை) ஒளிரச்செய்தல்

   ‘அப்படியே நிற்கிறாயே! பாம்பு இருக்கிறதா என்று விளக்கை அடித்துப் பார்’
   ‘கைவிளக்கை அடித்துப் பார்த்தபோது அங்கே மூன்று பேர் நிற்பது தெரிந்தது’

 • 4

  (மரபு வழக்கு)

  1. 4.1 (கஞ்சா அல்லது சாராய வகை) உட்கொள்ளுதல்

  2. 4.2 (காய்ச்சல்) ஏற்படுதல்; காணுதல்

  3. 4.3 (அதிர்ஷ்டம், யோகம்) வாய்த்தல்; ஏற்படுதல்

  4. 4.4 (பட்டியல், நூல் முதலியவற்றிலிருந்து பெயர், சொல் முதலியவற்றை) நீக்குதல்

  5. 4.5 பறித்துச் செல்லுதல்; திருடுதல்

  6. 4.6 (வண்டியில் ஏற்றி) கொண்டு வருதல்; (கொண்டுவந்து) கொட்டுதல்

  7. 4.7 (ஒன்றை அல்லது ஒருவரைக் குறிப்பிடப்படும் நிலையில் இருக்கும்படி) ஆக்குதல்

  8. 4.8 (பூச்சிமருந்து, எரு போன்றவற்றை) தூவுதல்; போடுதல்

   ‘எங்கள் ஊருக்கு அமைச்சர் வரவிருப்பதால் சாலையோரங்களில் மருந்தடித்தார்கள்’
   ‘வயலுக்கு இன்று எரு அடிக்க வேண்டுமென்று சொன்னேனே என்ன ஆயிற்று?’
   ‘வயலுக்குப் பூச்சிமருந்து அடிப்பது மண்ணைப் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிவிடும்’

  9. 4.9 (தட்டச்சில் அல்லது கணிப்பொறியின் விசைப்பலகையில் எழுத்துகளையும் எண்களையும் விரலால்) தட்டிப் பதிவுசெய்தல்

  10. 4.10 (குறிப்பிடப்படுவதைக் கொண்டு) காரியத்தைச் சாதித்தல்

அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி2

வினைச்சொல்அடிக்க, அடித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மரத்தைத் துண்டுதுண்டாகவோ சட்டமாகவோ) அறுத்தல்.

அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி3

துணை வினைஅடிக்க, அடித்து

 • 1

  ‘செய’ என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சத்தின் பின், ஓர் ஆக்க வினை.

 • 2

  சில பெயர்ச்சொற்களோடும் சில வகை ஒலிக்குறிப்புச் சொற்களோடும் இணைக்கப்பட்டு அவற்றை வினையாக்கும் வினை.

 • 3

  முதன்மை வினையின் செயல் கடுமை அடைந்தது அல்லது தீவிரப்பட்டது என்பதைக் குறிப்பிட இணைக்கப்படும் ஒரு துணை வினை.

அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி4

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (கையால் அல்லது கம்பு முதலியவற்றால் விழும்) அறை.

 • 2

  (ஏதேனும் ஒன்றால் தாக்கப்பட்டதால் அல்லது ஒன்றின் மீது மோதியதால் ஏற்பட்ட) காயம்.

 • 3

  இழப்பு, நஷ்டம்.

அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி5

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  காலின் கீழ்ப்பகுதி; பாதம்.

 • 2

  நடப்பதற்காகக் காலை முன்வைத்தல்; (ஒரு) எட்டு.

 • 3

  பன்னிரண்டு அங்குலம் கொண்ட ஒரு நீட்டலளவு.

 • 4

  (நீர்நிலையின்) கீழ்த்தரை; (பெட்டி போன்ற பொருளின்) உட்புறத்தின் கீழ்ப்பகுதி அல்லது வெளிப்பகுதியின் கீழ்ப்பகுதி.

 • 5

  (நீளம் உடைய பொருளில் அல்லது ஓர் அடுக்கில்) கீழ்ப்பகுதி.

  ‘கடிதத்தின் அடியில் கையெழுத்திட்டான்’
  ‘அலமாரியின் அடித்தட்டில் இதை வை’
  ‘அடிக்கரும்பு இனிக்கும்’

 • 6

  (மரம் முதலியவற்றின்) வேர்ப் பகுதி.

 • 7

  ஒரு பொருளை அல்லது கட்டடத்தைச் சுற்றி உள்ள பகுதி.

 • 8

  (பாத) சுவடு.

அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி6

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  செய்யுளின் வரி.

அடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அடி1அடி2அடி3அடி4அடி5அடி6அடி7

அடி7

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு வயதில் இளைய பெண்ணை அல்லது உரிமையைக் காட்டக் கூடிய உறவில் உள்ள பெண்ணை அழைக்கவோ மரியாதைக் குறைவாக ஒரு பெண்ணை அழைக்கவோ பயன்படுத்தும் இடைச்சொல்.