தமிழ் அடிக்குரல் யின் அர்த்தம்

அடிக்குரல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கீழ்த்தொண்டையிலிருந்து வெளிப்படும் குரல்.