தமிழ் அடித்தடி யின் அர்த்தம்

அடித்தடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒன்றை அளக்கப் பயன்படும்) அளவுகோல்.

    ‘அடித்தடியை வைத்துக் கோடு போட்டேன்’