தமிழ் அடித்தளம் யின் அர்த்தம்

அடித்தளம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

 • 1

  (கப்பலின்) கீழ்த்தளம்.

  ‘கப்பலின் அடித்தளத்தில் சரக்குகள் அடுக்கப்பட்டன’

 • 2

  அடிப்படை; ஆதாரம்.

  ‘அயராத உழைப்பே இவருடைய வெற்றிக்கு அடித்தளம்’

 • 3

  பல நிலைகளாகப் பிரித்தவற்றில் மிகவும் கீழ்நிலையில் இருப்பது.

  ‘சத்துணவுத் திட்டம் அடித்தள மக்களுக்குப் பெரும் பயனைத் தருகிறது’
  உரு வழக்கு ‘மனத்தின் அடித்தளத்தில் உள்ள ஆசைகள்’