தமிழ் அடிப்படைச் சம்பளம் யின் அர்த்தம்

அடிப்படைச் சம்பளம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    படி எதுவும் சேராத ஊதியம்.