தமிழ் அடிப்படை உறுப்பினர் யின் அர்த்தம்

அடிப்படை உறுப்பினர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கட்சி அல்லது சங்கத்தின் சாதாரண உறுப்பினர்.