தமிழ் அடிமனம் யின் அர்த்தம்

அடிமனம்

பெயர்ச்சொல்

உளவியல்
  • 1

    உளவியல்
    ஆழ்மனம்.