தமிழ் அடியுரம் யின் அர்த்தம்

அடியுரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    விதைப்பதற்கு அல்லது நடுவதற்கு முன்பு இடப்படும் உரம்.