தமிழ் அடிவானம் யின் அர்த்தம்

அடிவானம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொலைவிலிருந்து பார்க்கும்போது நிலத்தை வானம் தொடுவதுபோல் நீண்ட கோடாகத் தெரியும் இடம்; தொடுவானம்.