தமிழ் அடிவாரம் யின் அர்த்தம்

அடிவாரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (சமவெளியை ஒட்டியிருக்கும்) மலையின் கீழ்ப்பகுதி.