தமிழ் அடுக்களை யின் அர்த்தம்

அடுக்களை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு சமையல் அறை.