தமிழ் அடுப்பங்கரை யின் அர்த்தம்

அடுப்பங்கரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமையல் அறை.