தமிழ் அடுமனை யின் அர்த்தம்

அடுமனை

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு ரொட்டி தயாரித்து விற்கும் இடம்.